[# %]

Faust'O: Le pi

A list by checkmate

Faust'O Le pi

Category

: Music

Tags

: 1. Faust'O - Benvenuti tra i rifiuti (1978) (06:34)
 2. Faust'O - Suicidio (1978) (03:42)
 3. Faust'O - Piccolo lord (1978) (05:45)
 4. Faust'O - C'
 5. Faust'O - Vincent Price (1979) (03:58)
 6. Faust'O - Oh!Oh!Oh! (1979) (04:16)
 7. Faust'O - In tua assenza (1979) (03:12)
 8. Faust'O - Il lungo addio (1979) (04:00)
 9. Faust'O - Funerale a Praga (1979) (07:10)
 10. Faust'O - Piccole anime (1980) (03:31)
 11. Faust'O - Hotel Plaza (1980) (03:36)
 12. Faust'O - Buon anno (1980) (03:53)
 13. Faust'O - Non vendere i nostri sogni (1980) (03:16)
 14. Faust'O - Forse anche noi (1980) (03:19)
 15. Faust'O - J'accuse...amore mio (1980) (00:51)


Bookmark this list