[# %]

Pit Budde: Didgeridoo und K

A list by checkmate

Pit Budde Didgeridoo und K

Category

: Music

Tags

: 1. Pit Budde - Wahhya Ngaamadiki (01:14)
 2. Pit Budde - Wir kommen heim (03:08)
 3. Pit Budde - Die ersten Australier (00:46)
 4. Pit Budde - Drau
 5. Pit Budde - Uluru (00:57)
 6. Pit Budde - Das rote Herz (04:10)
 7. Pit Budde - Das Didgeridoo (02:56)
 8. Pit Budde - Das Land vom wilden Honig (01:08)
 9. Pit Budde - Bienenfl
 10. Pit Budde - Der Koala (00:51)
 11. Pit Budde - Der Koala ist kein B
 12. Pit Budde - Der Morgenw
 13. Pit Budde - Lach, Kookaburra (02:51)
 14. Pit Budde - Der Traum der Echse (03:06)
 15. Pit Budde - Waking up song and a worry song (01:54)
 16. Pit Budde - Corroborree (00:58)
 17. Pit Budde - Alle Kinder wollen heute fischen gehen (02:20)
 18. Pit Budde - Die gstohlene Generation (00:59)
 19. Pit Budde - Schwarzes M
 20. Pit Budde - Kr
 21. Pit Budde - Tie me Kangaroo down, sport (00:55)
 22. Pit Budde - Wer ist das? (00:18)
 23. Pit Budde - Bring Den K
 24. Pit Budde - Das Heilige Land (00:40)
 25. Pit Budde - Lach in die Sonne (04:01)
 26. Pit Budde - Am Lagerfeuer (00:38)
 27. Pit Budde - Die guten Geister (07:13)
 28. Pit Budde - unbekannt (00:03)


Bookmark this list