Quantcast

Various: EMI不朽名盤入門密笈CD CD Track Listing

A list by checkmate

Various EMI不朽名盤入門密笈CD
This classical cd contains 14 tracks and runs 71min 55sec.
Freedb: b810d90e

Category

: Music

Tags

: 1. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ²ö¥¾¯S : ²Ä 40 ¸¹¥æÅT¦±¤@¤@¤@¬Æ§ÖªO (07:49)
 2. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¨©¦hªâ : ²Ä 5 ¸¹¥æÅT¦±¡u©R¹B¡v¤@¤@¤@§ÖªO (05:05)
 3. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¼w¥±¥¾§J : ²Ä 9 ¸¹¥æÅT¦±¡u·s¥@¬É¡v¤@¤@¤@³Ì½wªO (12:33)
 4. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¤Ú«¢ : ²Ä 3 ¸¹ºÞ©¶²Õ¦±¤@¤@ ¤@G ©¶ºq½Õ (04:22)
 5. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¤Ú®ü¨©º¸ : ¥d¹A (05:01)
 6. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ªL©i´µ°ò°ª¨F¥i¤Ò : ¤j¶À¸Á­¸¦æ (01:20)
 7. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ®ã¥i¤Ò´µ°ò : ¤ÑÃZ´ò¤@¤@¤@²×¦±\t( ²Ä 2 ¹õ ) (02:23)
 8. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¸¯§Q®æ : ¥Öº¸ª÷¯S¤@¤@¤@Ĭº¸Á¨®æ¤§ºq (04:54)
 9. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ÀNº¸´µ¯S : ¦æ¬P²Õ¦±¤@¤@¤@¤ì¬P : Åw´r¤§¯« (08:15)
 10. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¸t®á : °Êª«¨gÅw¸`¤@¤@¤@¤@¤ô±Ú (02:12)
 11. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ¸t®á : °Êª«¨gÅw¸`¤@¤@¤@¤@¤ÑÃZ (03:17)
 12. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ºû¥Ë²Ä : ¥|©u¤@¤@¤@®L (02:45)
 13. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ÂÄ©Ô¨F´£ : ¬y®öªÌ¤§ºq (08:48)
 14. EMI¤£¦´¦W½Lºëºé¥Ü½dCD - ©Ô»®°Ò¥§¿Õ¤Ò : ©¬®æ¥§¥§¥DÃD¨g·Q¦±¤@¤@¤@ÅÜ«µ 18 (03:01)


Bookmark this list